Yoga

Kropp og pust jobber sammen

I yoga jobber kropp og pust sammen. Yoga er er et verktøy som kan hjelpe oss tilbake til øyeblikket, og takknemlighet for det vi har. Gjennom yoga og meditasjon øver vi oss på å være tilstede med det som er. Dette kan også kalles mindfullness. Når vi er i øyeblikket kan vi oppleve ren glede. Vi mennesker lever ofte i fremtid og fortid. Dette skaper mye uro og kaos i vårt menneskesinn og kropp. I dagens samfunn med krav til prestasjon er det viktig at vi roer ned og lytter innover.

"LESS IS ALL"

Johanne Alme

For meg har yoga vært en favoritt de siste seks årene. En dag er det nok for meg å ligge i childspose, (liggende avslappa på matta), mens en annen dag ønsker kroppen min mere bevegelse. Det er noe veldig fint med denne måten å jobbe med kroppen på, hvor vi lytter til egne behov og tilrettelegger derifra.

For meg som lærer er det viktig å skape et trygt miljø hvor alle er velkomne. Yoga er for alle, stiv/myk, alle aldre, skade/smertefri. Jeg ønsker at alle skal føle yoga som lett tilgjengelig og ukomplisert. Med dette vil jeg også etterstrebe å tilrettelegge for hver enkelt i timene mine, så langt dette lar seg gjøre.

Yoga